*Salygos galioja tėčio ir sūnaus stovykloms.

*Vyrų kalvės akademijos paaugliams metiniam projektui galioja atskiros salygos.

PINIGŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS

Vyrų kalvės akademijos mokymų/stovyklų organizatoriai grąžina 75 % dalyvio sumokėtos sumos, jeigu apie nedalyvavimą mokymuose ar stovykloje jis informuoja organizatorius likus mažiau nei 7 kalendorinėms dienoms, bet ne mažiau nei 1 dienai iki renginio pradžios. Tai reiškia, kad avansinis 25% dydžio mokestis nėra grąžinamas. Todėl prašome gerai apsispręsti prieš rezervuojant stovyklą.

 

PINIGAI UŽ MOKYMUS/STOVYKLAS NEGRĄŽINAMI:

  • jeigu dalyvis dėl organizatoriams nežinomų priežasčių neatvyko į mokymus ar stovyklą ir apie tai neinformavo Vyrų kalvės akademijos mokymų/ stovyklų organizatoriaus aukščiau nurodytomis sąlygomis;
  • jeigu dalyvis Vyrų kalvės akademijos mokymų ar stovyklos metu savo noru atsisako dalyvauti toliau (palieka renginio vietą);
  • jeigu renginio metu dalyvis nesilaiko mokymų/stovyklos dalyvio sutartyje nustatytų dalyvio įsipareigojimų (vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymas, blogas elgesys kitų dalyvių atžvilgiu (muštynės, vagystės ir t.t.), rūkymas, alkoholio vartojimas, piktybinis turto gadinimo ir pan.) ir dėl to palieka mokymus ar stovyklą dar jiems nepasibaigus.