PRIVATUMO POLITIKA

Gerbiame ir saugome kiekvieno Vyrų kalvės akademijos svetainės lankytojo privatumą ir įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti jūsų pateiktus duomenis.

Šioje Privatumo politikoje numatome, kaip renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis, įskaitant, kokie asmens duomenys tvarkomi, kaip jie renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turite bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Viešoji įstaiga „Arbūzų cukrus”. Mūsų rekvizitai:

VšĮ „Vyrų kalvė” 303086961
Algirdo g. 10-17, Vilnius

Jeigu turite kokių nors klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šia Privatumo politika, arba turite pasiūlymų, prašome susisiekti su mumis el. paštu info@vyrukalve.com, telefonu +370 62 7794 40

KAIP RENKAME IR NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Renkame asmens duomenis apie:

 • asmenis, kurie registruojasi, norėdami gauti Vyrų kalvės akademijos naujienlaiškius, arba kurie išreiškia sutikimą gauti elektroniniu paštu siunčiamą mūsų informaciją. Registruojantis/išreiškiant sutikimą renkami šie duomenys: vardas ir pavardė; el. pašto adresas; įmonė (įstaiga); telefono numeris, miestas. Tokiu būdu jūs duodate sutikimą mums rinkti ir tvarkyti jūsų pateiktus asmens duomenis, tam, kad išsiųstumėme jums Whatansu naujienas apie renginius, publikacijas ir kitą informaciją. Šie duomenys saugomi tol, kol atsisakysite informacinių naujienlaiškių.
 • interneto svetainės lankytojus (žr. SLAPUKAI);
 • socialinių tinklų naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į mus per Vyrų kalvės akademijos paskyras socialiniuose tinkluose ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja (žr. SOCIALINIAI TINKLAI);
 • asmenis, su kuriais sudarome ir vykdome sutartis. Sudarydami sutartį, renkame šiuos asmens duomenis: vardas ir pavardė; asmens kodas; el. pašto adresas; telefono numeris, adresas; įmonė (įstaiga); miestas, sąskaitos numeris. Šiuos jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

 

KAM NAUDOJAME SURINKTUS ASMENS DUOMENIS?

Renkamus duomenis naudojame:

 • rinkodaros tikslais jūsų sutikimo pagrindu: siųsti jums el. laiškus su naujienomis, publikacijomis ir informacija apie renginius, pateikti pagal jūsų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti jums aktualią informaciją;
 • siekdami pagerinti svetainės veikimą, kad galėtumėte lengvai rasti tai, ko ieškote;
 • sutarčių, sutikimų ir panašių dokumentų sudarymui, vykdymui, administravimui, keitimui;
 • tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai (ūkinę-administravimo įstaigos veiklą).

 

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
 • mūsų paslaugų teikėjams (IT sistemų priežiūros bendrovėms, buhalterinių, renginių organizavimo ir pan. paslaugų teikėjams).

 

KAIP SAUGOME ASMENS DUOMENIS?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos, išskyrus kitus atvejus, kurie aprašyti šioje Privatumo politikoje. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?

Jūs turite teisę teisės aktų nustatyta tvarka:

 • kreiptis į mus su prašymu suteikti informaciją, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis (teisė susipažinti su asmens duomenimis);
 • kreiptis į mus su prašymu ištaisyti jūsų asmens duomenis – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs (teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis);
 • kreiptis į mus su prašymu ištrinti jūsų asmens duomenis – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai ir pan. (teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis);
 • kreiptis į mus su prašymu apriboti (sustabdyti) jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz. jūs prašote ištaisyti jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jūs pareiškėte nesutikimą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar mūsų teisėti interesai yra viršesni) ir kt. (teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą);
 • kreiptis į mus su prašymu perkelti jūsų asmens duomenis – turite teisę prašyti jūsų mums pateiktus asmens duomenis, perkelti jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė reikalauti perkelti asmens duomenis);
 • kreiptis į mus ir pareikšti nesutikimą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas teisėto intereso pagrindu (teisė pareikšti nesutikimą);
 • bet kada atšaukti mums duotus jūsų sutikimus.

 

SLAPUKAI

Slapukai (angl. cookies) – slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį jūsų sutikimu mes įrašome į jūsų naršyklę arba standųjį jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Savo svetainėje naudojame toliau apibūdinamus slapukus:

 • veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine.
 • analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas.
 • funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami jus atpažinti, kai jūs grįžtate į interneto svetainę. Tai leidžia mums pateikti pagal jūsų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas.

Kaip išjungti slapukus? Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

SOCIALINIAI TINKLAI

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose. Šiuo metu turime šias paskyras:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja jūsų asmens duomenis.

KAIP SUŽINOTI APIE ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMUS?

Plečiantis mūsų veiklai bei atsirandant naujiems produktams ir (ar) paslaugoms, mums gali prireikti atnaujinti Privatumo politiką. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šio privatumo pranešimo versiją.

Jei atliksime esminius Privatumo politikos pakeitimus, mes apie tai jus informuosime mūsų pasirinktu būdu, pvz., paskelbdami atnaujintą Privatumo politiką mūsų interneto svetainėje ir (ar) pranešdami jums el. paštu ar kitomis komunikacinėmis priemonėmis.